Main Mezmur HYMN

ትግሪኛ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙር

1. ተዋህዶ ኢኺ
2. ኣምላኽ ኣቦታትና
3. ማርያም ድንግል ንጽህት
4. ንጹህ ደም ኣፍሲሰ
5. ጻድቅ እንከሎ
6. ኣማን በኣማን
7. ሚካኤል ምስካየ
8. ትውልዲ ኩሉ
9. እግዚኣብሔር ምሳና ተዘይነብር
10. እግዚኣብሔር ጓሳዩና ዩ
11. ሃደረ ሃበ ማርያም
12. ሚካኤል ዩ
13. ድንግል ማርያም ቤዛዊት
14. ብዘደንቅ ግርማ
15. ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ
16. ስምኪ ጸዊዐ
17. ንእመ ብርሃን
18. ዝፈትወኒ ጎይታ
19. ንኣግዚኣብሔር ኣምላኽና
20. ሃገረይ
21. ኣነስ ብምግባረይ
22. ስብሃት ለኣብ
23. ኣምላኽ እስራኤል
24. ናይ ስላሴ ወንበር
25. ተመስገን ጌታየ
26. እመ ብርሃን ወድኺ`የ
27. እመ ብዙሃን
28. ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም
29. ንምሕጸን ብኣኺ
30. ኣነ ውን ክውድስ ብምስጋና
31. ኣዴና ኪዳነ ምሕረት
32. ንዘፍቅረኒ ኣምላኽ
33. ሓደራ ድንግል
34. ሓይሊ ብዝህበኒ
35. እግዚኣብሔር ጥዑም ` ዩ
36. ይሓልፍ ኣሎ ዘመነይ
37. ንቁም በብህላዌነ
38. ኣንቲ ኣደ ኣምላኽ
39. ወዲ ዳዊት
40. ወረብ
ነዚ ጉባኤ ዚ ጎይታ ባርኸልና
ነዚ ጉባኤ ዚ ጎይታ ባርኸልና (2)
ፍቅሪ ሰላም ምጽውዋር ባዕልኻ ሃበና
ሰላም ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ (2)
ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ
ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ማርያም ክብሪ(2)
ናባኻ ክንጽሊ ብሓባር ኩላትና (2)
ኦ ጎይታና ስደደልና ቲ መንፈስ ቅዱስካ (2)

ተዋህዶ ኢኺ

ተዋህዶ ` ኺ ትምኽሕተይ
ናይ ዘልኣለም ቤተይ
በኣኺ ተቀዲሱ ሂወተይን ሞተይ፡

 • ሂወትኪ ጥዑም`ዩ ሰፊሕ ` ዩ ታሪኽኪ
 • ሃዋርያት ብዶሞም ጌሮም ዘጽንሑኺ
 • እምካሕ ኣለኹ ዘለኒ የብለይን
 • ባዕሉ መድሃኔ ኣለም ኣይሕፍረንን፡

  • ነብዩ ኤርምያስ ከም ዝበሎ ቀደም
   ኣብ መንገዲ ኩኑ ኣስተውዕሉ ዓለም
   ነታ ዝቀደመት መንገዲ ሕተቱ
   ጽብቅቲ ጎደና ንሳ`ያ ፍለጡ፡
   • ቅዱስ ኣትናትዮስ ዝተሰደደልኪ
   • ኣበው ኣብ ጎደና ዝተሰየፉልኪ
   • ከሳቴ ብርሃን ውን ዝኣወጁልኪ
   • ደጌታት ገሃንም ዘየናዉጹኪ፡

    • ንስምኪ ክምስክር እናዞርኩ ኣብ ዓለም
     ሓቂ ` ዩ ዓንድኺ ዝተጻሓፈ ብደም
     ሰፊሕ መኣዲ ከደ ጻውዔትኪ
     ሓቀኛ መርከብ ኩሉ ይእቶ ናባኺ።

     ኣምላኽ ኣቦታትና

     ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ስሙ ይመስገን
     ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ኣይሓድገናን ስሙ ይመስገን
     ከምታ ትናወጽ መርከብ ኣይኮናን
     ኣሕሊፉ ዝህብ ውን ኣምላኽ የብልናን
     ብቅድሚት ብድሕሪት እናተሓለና
     ክንዝምር ኢና ጌና ኣለና ጌና
     ንውዲት ሰይጣን እናሰዓርና
     ንኽብሪ ስሙ ደው ኢልና ኣለና
     ምሳና ከሎ ሓያል ቅልጽሙ
     ከልካሊ መን `ዩ ከይጽዋዕ ስሙ፡
     ድኻታት ክንመስል ዘይቁጸር ሃብትና
     ጥሙያት ክንመስል ድማ ብኡ ዝጸገብና
     ዕሩቃት ክንመስል ብኣምላኽ ዝሞቅና
     ሕዙናት ክንመስል ድማ ካዕበት ዝሓጎስና
     ብጥምየት ጽምኢ ብቡዙሕ ስደት
     እንተተበተና ኣብ ልዕሊ መሬት
     እቲ ጓሳና መዓስ ይታኸስ
     ንዘንቲ እለት ስሙ ይወደስ፡
     ራብሻ ጸላእቲ እንተበርትዐ
     ክሕደት ዓለውቲ ድማ እንተተሰምዐ
     ኣብ ጽኑዕ ከውሒ ካብ ተሰረትና
     ናይ መን ሓይሊ ደኣ`ዩ ዘናውጸና
     ካብ ኣጽለለና የማናይ ኢዱ
     ካብ ኣውረሰና ሰማያት ዓዱ
     ናይ ምንታይ ምርኮ ናይ ምንታይ ስቅታ
     ንሓያል ጎይታ ይኹን ዕልልታ ፡
     ከምቲ ዝበለና ብቅዱስ ቃሉ
     ሰረገላ ሓዊ ድማ ኣብ ዙርያና ኩሉ
     ንድንግል ኣብ ማእከል ንሚካኤል ቅድሚት
     እናተሓለና ድማ በኣእላፍ መላእክት
     ከነባጽሓ ክሳብ ጻት ዓለም
     ተዋህዶ እምነት ትንበር ዘልኣለም
     መከራ ስቃይ ተወዲኡላ
     ጸሓይ ምስጋናኣ በሪቁላ ።

     ማርያም ድንግል ንጽህት

     ማርያም ድንግል ንጽህት ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ
     ኣደ ነብሰይ (2) ክሰግደልኪ ከም ኣቦታተይ
     የኽብሮ ኣለኹ ክቡር ስምኪ
     ይሰግድ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኺ
     ነብሰይ ክትነጽህ ካብ በደል
     ወትሩ ኣብ ቅድሜኺ ክምህለል
     እሱር እንተኾንኩ ኣብ ዓለም
     ናጽነት ኢኺ ማርያም፡ (2)
     ንጉስ ኣርሴቦን ካብ ርሑቅ
     ናይ ጢሮስ ህዝቢ ካብ ምብራቅ
     መጹ ገስጊሶም ክሰግዱልኪ
     ኣደኒቅዎም ኣድነትኪ
     ኣነ ውን መጻኤ ንኽብርኺ
     ደው ኢለ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኺ፡
     ተሳዒሮም ኣጨነቅትኺ
     ስለ ዝወደቁ ኣብ ጫማኺ
     ዝዓጠቅዎ ሴፍ ሓዲጎም
     ማሓርና ኣደ ውን ይብሉኺ
     የእዉዩ ኣለዉ ጸላእትና
     ዘወትር ስለ ተማልድና ፡
     የእዉዩ ኣለዉ ጸላእትና
     እጹብ ` ዩ በረኸት ኣብ ፍቅራ
     ኣረሲዑኒ ንመከራ
     ልበይ ይዘልል ብሃሴት
     ምስ ጸዋዕኩኺ ኣብ ጾሎት።

     ንጹህ ደም ኣፍሲሰ

     ንጹህ ደም ኣፍሲሰ ወዲቀ ዉሉድካ
     ኣብ ሜዳ ደማስቆ መጸ ፍላጼካ
     ኣሳዲደካ`የ እፈልጥ ጥፍኣተይ
     ጎይታ መሓረኒ ሕደጎ በደለይ
     ኩሎም ደቀይ ዘሳደድካ ንስኻ
     ስለምንታይ ቀተልካ ወደይ ግደፍ በጃኻ
     ክሳብ መዓስ ተደፊኑ ኣእምሮይ
     ብሓቂ በዲለ`የ ይቅረ በለለይ ጎይታ
     ደም ኣፍሲሰ ኣክቢረ ዘንበርክዎ
     ኣታ እንታይ በዲልካ ዝጠርዐ ንብዓቶም
     ቲ ` ጭካኔ ኣብ ህዝብኻ በዚሑ
     ውዕለትካ ረሲዐዮ ክብርኻ ኣቃለልኩ
     ካብ መጽኣኻ ካብ ኣመንካ በደልካ
     ይቅረ በሃላይ እየ ስምዓኒ ሳኦል ወደይ
     ክሰምዕ`የ ዝኣዘዝካኒ ኩሉ
     በደለይ ካብ ሓደግካ እነኹ ሓጥእ ባርያካ።

     ጻድቅ እንከሎ

     ጻድቅ እንከሎ ሓጥእ ዘይንዕቅ
     ሓያል እንከሎ ድኹም ዘይንዕቅ
     ኣቤት እግዚኣብሔር ምሕረቱ ዘደንቅ (፪)
     ከም ዝዋዉዕ ከሎ ሓጥያተይ ምቅይሑ
     ከም ናይ ሑጻ ባሕሪ በደለይ ምብዝሑ
     ደኒነ ዝነብዕ ምጉዱር ሓጥያተኛ
     ናይ ደም ሰብ ክንሰይ በደለኛ
     ብምሕረት ኣዕንቱ ናባይ ዝረኣየ
     ይፈልጣ እንድየ ነብሰይ ኣነ መን`የ
     ካብ ዝወደቅክዎ ዘላዕለኒ
     ምሕረቱ ዝበዝሐ ኣቦ ኣለኒ
     የፍቅሮ እናበልኩ ኣብ ፍቅሩ ዘይነብር
     ምስቶም ዘይእዘዙ ኣብ ሰልፎም ዝሓብር
     ከምቲ ዝሓልየለይ ክንዲ ዘመስግኖ
     እና ፈለጠኒ ጸላኢ ከምዝኮኖ
     እንከይ ረብረበ ስመይ ዝጽውዖ
     ኣብ ሓጥእ ባርይኡ ካብ ብዝሒ ምሕረቱ
     መልሰይ ምስጋና`ዩ ንኽብሪ ዕብየቱ
     እንካብ ቤት ኣቦይ እቲ ዝነኣስኩ
     ካብ ነገደይ ድማ እቲ ዝደኸምኩ
     ናይ ኣምላኸይ ምሕረት ገሪሙኒ
     ንብዓት ራሄል ይኹን ዝነጽጎ ንብዓተይ
     ኣብ ራማ ዝስማዕ ምህላወይ
     ነቲ ወግሐ ጸብሐ ወርትግ ዝልምኖ
     ውዳሴ ምስጋና ይኹኖ
     ዕለት ዕለት ወትሩ ስሙ ዝጽውዖ
     ልዕሊ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ዝኣምኖ
     ጎይታ ዝኾነኒ ባርያኡ ዝኾኖ
     ነገር ኣለኒ ምስኡ ዓለም ዘይትፈልጦ
     ምምላስ ኣቡዩኒ ንልበይ ዘሕበጦ
     ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ሎሚ እየ ከቢረ
     ይፈልጣ እንድየ ነብሰይ ትማሊ መን ነየረ ።

     ኣማን ብኣማን

     ኣማን ብኣማን(፪) መንግስተ ሰማያት ንዘልኣለም
     ንግበር ሰብኣ ኢሎም ኣማን ብኣማን
     ፈጠሩ ንኣዳም >> >> >> >>
     ብፍቅሪ ብለውሃት ብርህራሄ ኩሉ
     ንፍጥረት ዘበለ ኣብ ኢዱ ኣግዚኡ
     ናይ`ቲ ጻድቅ ኣቦ ኣማን ብኣማን
     ናይ ኣብርሃም ገዛ >> >> >> >>
     ዝባረኽኩምሉ ባሩኹ ንዓና
     ዋልታ ናይ ገዛና በረኸት ኩኑና
     ኣብ ግዜ መከራ ኣማን ብኣማን
     ተውጽኡ ካብ ጭንቂ >> >>> >>>
     ንስምኩም ተመስግን ` ዛ ነብሰይ ብሓቂ
     ኣምላኽ በዓል ሙሴ ናይ ኣብርሃም ስላሴ
     ናይ ፍቅሪ ናይ ሓጎስ ኣማን በኣማን
     ኣቦ በረኸት >> >>> >> >>
     መንግስቶም ዘልኣለም ዘይብሉ ሕልፈት
     ወትሩ ዝምስገኑ ብኣፈ መላእኽት

     ሚካኤል

     ሚካኤል (፪)(2) ምስካየ ሕዙናት ረዳኤ ምንዱባን (፪)(2)
     ኦፈ ኣርያም ሓያል ዘሰማያዊ
     ቀለምጺጽ ነደ እሳት ነበልባላዊ
     ኣጽራረይ ኣህድኣለይ ካባይ ይርሓቁ
     ጥንቲ ከም ዘውደቅካዮ ዳግማይ ይውጽኡ
     ሰይፈ ነበልባል ጠሊ ምሕረት ሒዙ ኣብ ኢዱ
     ንህዝቡ ዝመርሐ ብርሃን ኣውሪዱ
     ጸላእቲ ሰናይ ተሳዒሮም ታሕቲ ዝኸዱ
     ብዘይ ሚካኤል መን ኣውረዶም ብሓዊ ኣንዲዱ
     ንቅድስቲ ሶሱና ካብ ኢድ ረበናት
     ንቅዱስ ባህራን ውን ካብ ደብዳቤ ሞት
     ኣፍ ኣናብስት ዝዓጸወሉ ንዳንኤል
     መልኣከ ምሕረት መልኣከ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል
     ተንስእ ቅዱስ ሚካኤል ዳግም ርድኣና
     እቲ ተሳዓረ ዝነገሶ ዘመን ኣቲና
     ኣብ` ቲ ዳሕረዋይ መለኸትካ ክትዝክረና
     ብጾሎት ረድኤትካ ንእመን ኣሎና

     ትውልዲ ኩሉ

     ትውልዲ ኩሉ ብጽእቲ ኢሎም ንዘመስገኑኺ
     ሰላም ለቺ እመብርሃን ብየማን ዝቆምኪ
     ትውልዲ ኩሉ መመኪሒትና ኢሎም ማርያም (2)
     >> >> ጾሎትኪ ይብጻሓዮም ሓዛኒት ኖኁ
     >> >> ናይ ዘበናት ናፍቆት ስለ ዘሎ ኣብልቦም
     >> >> እመ ኣምላኽ ንዒ`ሞ ድረዚ ንብዓቶም
     ትውልዲ ኩሉ ናይ ኣምላኽ መሕደሪ ቃል ኪዳን ይብሉኺ
     >> >> ካብ ናይ ዓለም መከራ መጽለሊ ዝኮንኪ
     >> >> ኣብ ትሕቴኪ ኮይኖም ንዝምሕጸኑኺ
     >> >> ናይ ኩሉ ዓለም ፍጥረታት ኣዲኦም ዝኾንኪ
     ትውልዲ ኩሉ ምልክት ናይ ድሕነት ኪዳንኪ ዘክሪ
     >> >> ንዒ ድንግል ይብል ኣብ ቤትኪ ሰፊረ
     >> >> ብግርማ ብርሃንኪ ኣደ ተገሊጽኺ
     >> >> ብፍቅሪ ብእምነት ብተስፋ ኣባኺ

     እግዚኣብሔር ምሳና ተዘይነብር

     እግዚኣብሔር ምሳና ተዘይነብር
     ንሕና እንታይ ምኾንና
     ግን ኩሉ ብግዜ ኮነ
     ብምሕረቱ ጓስዩና
     ናይ ነሓሲ መዓጾ ንሱ ተዘይሰብሮ
     በቲ ናቱ ክእለት መን ` ዩ ዝሰግሮ
     ግን ኩሉ ሓሊፉ ቀስ ኢሉ ወጊሑ
     ከቶ ኣይወድቁን ` ዮም ብኡ ዝምክሑ (2)
     የሳግር ` ዩ ክብሉ ሰሚዐ ብዝና
     ለይቲ ብዓንደ ብርሃን ቀትሪ ብደመና
     ሎሚ ግን ሪኤዮ ምድሓኑ ኣብ ልዕለይ
     ጎይታይ (2) ክብሎ ገባሪ ውዕለተይ
     ጸጋና ሪሒቁ ቲ ናዝራውነትና
     ጸላኢ ነጊሱ ክፍክር ኣባና
     እግዚኣብሔር ጠሚቱ ሓያላት ጌሩና
     ምሕረቱ ኣብዚሑ ኣብዚ ኣብጺሑና (2)
     ኣይክእሉን እንዳበለ ጸላኢ ክፍክር
     ናበይ ከይዱ ኣቦና እቲ ኩሉ ዘሳግር
     ኩሉ ተዓጊስና ዘይውጻእ ወጺና
     እልል(2) ንበል ምስ ጎይታ ነጊስና

     እግዚኣብሔር ጓሳይና ` ዩ

     እግዚኣብሔር ጓሳይና ` ዩ ዝጎድለና የለን
     ንጸላኢ ስዒሩልና `ዩ ኣሕሊፉ ኣይሃበናን
     ንሂወትና በረኸት ጸጋ ዝዓደለና
     ኣማኑኤል ይኽበር ይመስገን ዝሓለወና
     ጸላኢ ሰናያት እንክዋጋኣኒ
     ሰይፊ ኲናት ገይሩ እንክቆራርጸኒ
     ሱቅ ኢልካ ኣይረኣካን ኣደንጊጸካ`የ
     ንኽብሪ በቂዐ በኣኻ ኣቦየ
     ሕጂ ውን ይጓዝም ከም ኣምበሳ ሽደን
     ሎሚ ውን እንተኾነ ሰይጣን ኣይዓረፈን
     ብስሑል ቅልጽምካ ሎሚ ውን ተገለጽ
     ብመስቀል ክተሓዝ ብስምካ ክግለጽ
     ብሓሶት ብዝሙት ብስርቂ ብሕሜት
     በቲ ረቂቅ ሜላ ብመናፍቅነት
     ዓለም ተታሒዛ ምርኮ ሰይጣን ኮይና
     ተለመነና ጎይታ ክትርኢ ምድሓና
     ናይ ምድሓን ምክንያት መንገዲ ኣለካ
     ብኪዳን ቅዱሳን ብድንግል ኣዴኻ
     ኣብ ብዙሕ ሹመና ብውሑድ ኣሚንካ (2)

     ሃደረ ሃበ ማርያም

     ሃደረ ሃበ ማርያም (2) ስጋ ተዋሂዱ መድሃኔ ኣለም
     ሃደረ ነብያት ብምልኦም
     >> ትንቢት ቃል ኣንበሩ
     >> ጎይታ ብምውላዱ
     >> ንዓለም ኣበሰሩ
     ሃደረ ክውለድ ተራእየ
     >> ናይ ጎይቶት ጎይታ
     >> ልብና ብታሕጓስ
     >> መሊኡ ብደስታ
     ሃደረ ሰብኣ ሰገል መጹ
     >> ዜንኡ ብምስማዕ
     >> ናብ ጎይታ ክሰግዱ
     >> ንኽምብርከክሉ
     ሃደረ ናይ ፍጥረታት ዋና
     >> እውለድ ጎይታና
     >> ንሕና ተመካሕና
     >> ብቅዱስ ኣምላኽና
     ሃደረ ናይ ልደቱ ምስጢር
     >> ዝተገለጸላ
     >> ንቤተልሄም
     >> ምስጋና ንሃባ

     ሚካኤል `ዩ

     ሚካኤል `ዩ ዋልታ ናይ ሂወተይ ደጋፍየይ
     ካብቲ መዓት ቀንጢጡ ዘውጽኣ ንሂወተይ
     ቅድስቲ ኣፎምያ ስምካ ጸውዐት
     ተገለጽካያ ምሕረት ረኸበት
     ንዓይ ክትረድእ ዝተሸየምካ
     ናይ ምሕረት መልኣኽ ሚካኤል ኢኻ
     ካብ መከራ ውሕጅ ንኸድሕነኒ
     ሚካኤል መጸ ክንፉ ኣርኣየኒ
     ዝምክሓሉ ዝኣምኖ ኣነ
     ሚካኤል ` ዩ ምሳይ ዝቆመ
     ብሕማም ደዌ ዝተጨነቅኩ
     ሰላም ዘየብለይ ከርተት ዝበልኩ
     ብሚካኤል` የ ዝተፈወስኩ
     ኣመስግኑለይ እልል እናበልኩም

     ድንግል ማርያም ቤዛዊት
     ድንግል ማርያም ቤዛዊት
     ናይ ዓለም ኩሉ መድሃኒት
     ሰኣሊ ለነ እናበልኩ
     ንስመኪ ይጽውዕ ኣለኩ
     ሓያል ፍቅርኪ ማሪኩኒ
     ከመስግነኪ ባርክኒ
     ከም ኤልሳቤጥ ግበርኒ
     ብጽእቲ ክብል ዓድልኒ
     ዮውሃንስ ኮይነ ተዝፍጠር
     ኣብ ማህጸን ኣደይ ኮይነ ክሰራሰር
     ሰሚዐ ድምጺ ሰላምታኺ
     ምተባረኽኩ ብቃላትኪ
     ጸጋ ኣባ ኤፍሬም ተትብኒ
     መመስገንኩኺ ባህ ኢሉኒ
     ሰኣሊ ለነ እንዳበልኩ
     ስምኪ ክጽውዕ ምነበርኩ
     ከም ኣባ ጊዮርግስ ተዝዕደል
     ንዒ ማርያም ነዒ ክብል
     ኣቤት ወደየ እንዳበልኪ
     ክትባርክኒ ምወጻእኪ
     ከም ቅዱስ ያሬድ እንተዝከውን
     ምሰባህኩኺ ኩሉ ዘመን
     ማህሌት ጌረ እናመስገንኩ
     ስምኪ ጸዊዐ ምጸገብኩ
     ተዝከውን ከም ኣባ ህርያቆስ
     ከመስግነኪ ኣደ ክርስቶስ
     ጎስኣ ልብየ እናበልኩ
     ክውድሰኪ ምነበርኩ
     ከም ኣቦታተይ ዓድልኒ
     ምስ ደቂ ቤትኪ ቁጸርኒ
     ስምኪ ኣስንቅያ ነዛ ነብሰይ
     ባርያኪ ክከውን ንግስተይ
     ማርያም ይብለኪ ኣንቃዕሪረ
     ቅዱስ ቃል ኪዳንኪ ዘኪረ
     ናይ ልበይ ልመና ስምዕኒ
     ወደይ(3) በልኒ

     ብዘደንቅ ግርማ
     ብዘደንቅ ግርማ ብርሃን ተከቢብኪ
     ወርቃዊት ልብስኪ ጸጋ ውን ለቢስኪ
     አብ የማን ክትቆሚ አብ ዙፋን ወድኪ
     ድንግል ኣደ ብርሃን ስልጣን ተዓዲልኪ፡
     ኣብ መሞራ ጎቦ ኣምላክ ዘዳለዎ
     ኣቅርንቱ ብሓረግ ጌሩ ዝኣሰሮ
     ኣምሳል ናይ ወድኪ በጊዕ ዝዕረፈልኪ
     ድንግል ዕጸ ሳብቅ ናይ ልዑል መሕደሪ፡
     ብዘደንቅ ምስጢር ፍጹም ተዋሂዱ
     ኣባኺ ሓደረ ካብ ሰማይ ወሪዱ
     ቲ መለኮት ሓዊ ኣበይ ኣንቢርክዮ
     ኣብ የማን ` ዶ ጸጋም ኣበይ ኣዕሪፍክዮ፡
     ዘይትፈርስ መቅደስ ናይ ሃይማኖት በትሪ
     ኮይንኪ ተረኪብኪ ናይ ልዑል መሕደሪ
     ካብ ምብራቅ ዝወጸ ዝተባህለ ጸሓይ
     ኣባኺ ሓደረ ድንግል ወርቂ ሙዳይ ፡
     ናይ ይስሃቅ ተካኢት ናይ በጊዕ ሓቋፊት
     ድንግል ዕጸ ሳብቅ ናይ ልዑል መሕደሪት
     ኣብርሃም ረኣዮ ኣዳም ተገፊዑ
     ካብ ሲኦል ኣድሓኖ ጎይታ ተሰዊኡ።

     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን
     ሱቅ ኢሉ ኣይረኣየናን ኣምላክና ክወስደና ማዕበል
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን
     ናይ ሂወት ስትንፋስ ዘሪኢካልና
     እዚ ዝገብር ኣምላክና ይክበር ውን ይመስገን
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን
     ንንፋስ ገሲጹ ንማዕበል ደው ኢሉ ዘሳግር
     ናይ ዓለም ፈተና እንተበዝሐ ጸኒዕና ንለምን
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን
     ዳግም ከይንመውት ብሞቱ ንሞት ዝሰዓረ
     እንምክሓሉ ትንሳኤ ሰላም ዘበሰረ
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን
     ካብ ሲኦል ማእሰርቲ ፈቲሑ ነጻ ዘውጽኣና
     መስቀሉ ዝሃበ ኣምላኽና ክንዝምረሉ ኢና
     ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሄር ይመስገን

     ስምኪ ጸዊዐ
     ስምኪ ጸዊዐ መዓስ ሓፊረ
     ማርያም ኢለ ማዓስ ወዲቀ
     ስምኪ ኢዩ ` ሞ ስንቂ ኮይንኒ
     እንሆ ምስጋናይ ተቀበልኒ
     ጸላኢ መጽዩ ክቃወመኒ
     ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ
     ሰይጣን ማሪኩ ከሳቅየኒ
     ወላዲተ ኣምላክ ንሳ ኣላትኒ
     ናይ ልውሃት ኣደ ናይ ፍቅሪ ኣርኣያ
     ናይ ድኹም ዘራይ ድንግል ንሳ`ያ
     ሓጥእ ኢኻ ኢላ ኣይትንዕቀንን
     ንዓኣ ሒዘ ገለ ኣይኮውንን
     መርዓ ምስኮነ ሰብ ምስመልአ
     ዝቅረብ ሺሻይ ምስተወድአ
     እንታይ ክቅርብ ኢሉ ክሽገር
     ንዓኺ ሒዙ ግን ኣይሓፈረን
     ጎይታ ሰሚዑ ንልማኖኪ
     ባህ እናበሎ እቲ ርህራሄኪ
     ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት
     ወይኒ ገበሮ ብካሃልነት
     በዓልቲ ግርማ ድንግል ኣደ ጎይታ
     ምክንያት ምድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ
     ስምኪ ክጽውዕ ኣብ ግዜ ሓዘነይ
     ምሳይ ልገቢ እምባ ጽዮን ጸግዐይ
     መእታን ከይጠፍእ ዘኽታም ከይከውን
     እግዚኣብሄር ስቅ ኣይበለንን
     ኣምላኽ ይመስገን ዕድል ኣሎኒ
     ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ኣላትኒ።

     ንእመ ብርሃን
     ንእመብርሃን ከመስግን ከሸብሽብ ` የ
     ጉዳይ ኣለኒ ምስኣ
     ንድንግል ጽዮን ውዳሴ እልልታ
     ፍቅሪ ኣለኒ ምስኣ
     ኣየ ኣደይ እንታይ ሬኢክለይ
     ንሓጥያተይ ኩሉ ክኢልክለይ
     ተሸኪመ ጾረይ መጻእኩ
     ኣብ ቅድሚ ስእልኪ ተምበርከኩ፡ }2
     እመ ኣምላክ ኣነ ንዑቅ`የ
     ሕዘንለይ ጥፉእ ወዲ`የ
     ንሂወተይ ፈውሲ ኩንኒ
     ንቁስለይ መድሃኒት ዶ ሃብኒ ፡ }2
     ጭንቀት ሓዘን ስቃይ ኣለኒ
     ብፍቅርኪ ተስፋ ሃብኒ
     ሰኣሊ ለነ ቅድስት ለምኒ
     ንፍርዲ ኣብ ሚዛን ኣጽልልኒ፡}2
     ድንግል ማርያም ንግሆን ምሸትን
     ንምስጋና ምስ ቅዱሳትን
     ንህዝብኪ ኢድኪ ዘርግሒ
     ኣብቅዱስ መቅደስኪ ተፈስሒ፡ }2
     ይፈልጥ`የ ንጽድቂ ኣብየ
     ንኣበሳይ ነቢዐ በኽየ
     ኣፍስስለይ ዘይቲ ጸጋኺ
     ውዳሴ ምስጋና ውን ንዓኺ፡}2

     ዝፈትወኒ ጎይታይ

     ዝፈትወኒ ጎይታ እንታይ ጌረሉ`የ
     ዝብሎ የብለይን ክዝምረሉ`የ
     ካብ ውድቀት ድኻመይ ንዓይ ኣልዒልካኒ
     ነቲ ሰባር ድልድል ኣልጊብካ ኣስጊርካኒ
     ኣብ መንገዲ ያሪኮ ክልምን ኮፍ ኢለ
     ንብርሃን ናፊቀ ካብ ሰበይ ተፈልየ
     ናይ ብርሃን ኣምላኽ መጺኡኒ ናባይ
     ብኢዱ ዳህሲሱ ዓይነይ ኣብሪሁለይ
     ንቡዙሕ ዘበናት ኣብ ዓራት ደቂሰ
     ሰባት ጸሊኦምኒ ረዳኢ ስኢነ
     ናተይ ጎይታ ኣምላኸይ መጺኡ ፈወሰኒ
     ዓራትካ ተሰከም ንዓ ኪድ በለኒ
     ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ደም እናፈሰሰኒ
     ብጥፍ ጣፍ ጡፍ ኢሎም እንተነዓቁኒ
     ንናይ ጎይታ ክዳን ነቲ ጫፉ ተንኪፈ
     ሓይሊ ካብኡ ወጸ ደመይ ጠጠው በለ
     ሰራቂ ዘማዊ ሰኽራም ዝነበርኩ
     ሓለቃ ዓመጽቲ ናይ ሰብ ደም ዘፍሰስኩ
     ሎሚ ግን ሂወተይ ኣምላኽ ቀይርዎ
     ሓያል እግዚኣብሔር ክብሪ ይግብኦ።

     ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና
     ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግን ኩላትና
     ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ዘልኣለም እናበልና
     ምሕረቱ ዘይውዳእ ብኹሉ ምሉእ ኢዩ
     ክብሪ ምስ ምስጋና ይግባእ ንዕኡ
     ሱራፌኤል ቹሩቤል ኣእላፍ መላኽቲ
     የመስጉኑኻ ለይቲ ምስ መዓልቲ
     ዘልኣለም ንሳቶ እናመስገኑኻ
     ናይ ዘልኣለም ኣምላኽ ሓያል`ዩ ይብሉኻ
     ሰማይ ዝዝፋኑ ምድሪ መርገጺ እግሩ
     ዘልኣለም ይነብር እዩ ምስጋንኡ
     ናይ ሓጥእ ልመና ዝቅበል ጉይታና
     ክውደስ ይነብር ብማህሌት ምስጋና
     ጸጋን በረኸትን ስለ ዝሃበና
     ምሳና ይነብር ከይተፈለየና
     ስለ ዝገበረ ስለ ጽቡቅ ስራሕ
     ህዝቢ ተኣኪብና ንመስግን ኣምላኽና ።

     ሃገረይ

     ሃገረይ ኢድኪ ዘርግሒ ናብ ኣምላኽ ናብ ፈጣሪኪ
     ህዝብኪ ካብ ሞት ዘውጽእ ናይ ምሕረት ጸሓይ ይብረቀልኪ
     ህጻናት ስድራ ስኢኖም ኣብ ሜዳ ክበታተኑ
     ለይለይ መንእሰያትኪ ናይ ሓመድ ሽሻይ ክኾኑ
     መልኣከ ሞት ተላኢኪኪ ሞሰብኺ ሰላም ስኢኑ
     ለምኒ ንጎይታ ሰማይ ይርኣይኪ ብምሕረት ዓይኑ
     ሕሙም ጻዕሪ ሞት ክጸዓር ጥዑይ ብደዉ ክስንብድ
     ኣምላኽኪ ይቅረ ይበልኪ የሕልፎ መዓት ነጎድጓድ
     ንኣበው ሒዝኪ ተስኢ ደው ኢልኪ ኣብጽሒ ጾሎትኪ
     የዝሕሎ እሳት ነበልባል ብምልጃ ብልማኖኺ
     ደቅኺ ተረዲኢዎም ክጥምቱ ናብ ኣምላኮም
     መከራ ምህሮ ኮይንዎም ይመለስ እቲ ሃካይ ልቦም
     ዝበደልክዮ ሓዲጉ ንቁጥዕዑ መሊሱ
     ኣምላኽኪ ይቅረ ይበልኪ ጽኑዕ ምሕረት ኣንጊሱ
     ኣህዛብ ሕሹኽሹኽ ክብሉ ኣምላክ ረሲዕዋ ኢሎም
     ደቅኺ ሞት ክውድኦም እናረኣዩ ብዓይኖም
     ጉልበትኪ ከይ ሰበረኪ ምርኩስኪ እግዚኣብሄርዩ`ሞ
     ሕማም ጽላሎቱ የርሕቅ ኣቅርቢ ጽኑዕ ልማኖ

     ኣነስ ብምግባረይ

     ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነ እየ (2)
     ሕዘንለይ ድንግል ናባኺ መጺኤ (2)
     ቲ ናይ ሓዊ ባሕሪ ብዓይነይ ከይርእዮ
     ንቅዱስ ሚካኤል ኣሕልፎ በልዮ (2)
     ናይ ዳዊት መሰንቆ ናይ ኤልያስ መና
     ናይ ናሆም መድሃኒት ንዒ ብደመና
     ክደኽመኒ ከሎ ንስኺ ኢኺ ሓይለይ
     ናይ ልበይ መጽንዒት ረድኤት ምርኩሰይ(2)
     እነብዕ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኺ ኮይነ
     እልምነኪ ድንግል በደለይ ኣሚነ (2)
     ዘይውዳእ ምሕረት ምስ ወድኺ ኣሎ
     ነቲ ዝኣምነኪ ሰላምኪ ሃብዮ (2)
     ናይ ዳዊት መሰንቆ ናይ ኤልያስ መና
     ናይ ናሆም መድሃኒት ንዒ ብደመና (2)

     ስብሃት ለኣብ

     ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ
     ኣብ ዝባነ ችሩብ እናተወጥሐ
     ንዝምስገን ዘሎ ወግሐ ጸብሐ
     ኣነ ውን ብግደይ ኣልዒለ ከበሮ
     ንቅድስት ስላሴ ኣብ ልበይ ከሕድሮ
     ምስጋና ይብጻሕካ ኣብ መንበረ ስብሃት
     ከም ቺሩብ ሱራፌል ከም ኩሎም መላእኽት
     ብ 24ተን ካህናተ ሰማይ
     ብቁሩብ መስዋእቲ ከዕርግ መስዋእቲ
     ቅድሚ ድምጺ ኣዕዋፍ ምስምዑ (2)
     ቤተ መቅደስ ቆይመ ከምቶም ኣቦታትና
     ስሉስ ቅዱስ ክብል የእእዳወይ ዘርጊሐ
     ከም ነቢ ኢሳያስ ክብርኻ ኣርእየኒ
     ከንፈረይ ኣንጺህካ ተልኣኽ በለኒ
     ከም ኣብርሃም ኣቦይ ሓሪኻ ብጽሓኒ
     ናብ ቤተይ እቶ ` ሞ ስሉስ ባርከኒ
     ከም`ቲ ንህዝቅኤል ንጉስ ዝኮንካዮ
     ንርኹስ ኣዕንተይ ስላሴኻ ኣርእዮ

     ኣምላኽ እስራኤል

     ኣምላኽ እስራኤል ተመስገን
     ኣብ ሰማይ ምድሪ ተመስገን
     ብዝሒ ምሕረቱ ኣፍሲሱ
     ቅዱስ ፍቃዱ ኣንጊሱ (2) ነጊሱ
     ባርነት ስቃይ ከቢቡኒ
     መከራ ጭንቀት ወሪሱኒ
     ንብዓተይ ናብ ሰማይ ምስ ነጸግኩ
     ምሕረት ሂቡኒ ሓጥያተይ ሓዲጉ (2)
     ስደተኛ`የ መጻእተኛ
     ሓጥያተይ ኣእላፍ በደለኛ
     ክፍኣተይ ጸይሩ ኣድሒኑኒ
     ዕድመይ ኣንዊሑ ተነሳህ ኢሉኒ
     ናይ ኣምላከይ ምሕረት ናብኡ ኣቅሪቡኒ (2)
     እንታይ ዘይኮነ ምእንታና
     ነብሱ ኣብ መስቀል ኣሕሊፉልና
     ሂወት ነጊሱ ሞት ኣኽተመ
     እዛ ዓለም ደሓነት ቃሉ ተፈጸመ (2)
     ተቀቢልዎም ነቶም ደቁ
     ብእምነት ግብሪ ዝጸደቁ
     ንሰዓብ ብተስፋ ኣሰር ኣሰሮም
     ኣብ ሰማይ ኣለዉ በኣምላኽ ከቢሮም
     ኢድና ንዘርግሕ ናብ መቅደሱ
     ጸጋ ክህበና መመሊሱ
     ንሩህሩህ ኣምላኽና ነመስግኖ
     ውዳሴ እልልታ ንጎይታ ይኹኖ (2)

     ናይ ስላሴ ወንበር

     ናይ ስላሴ ወንበር ቅዱሳን ከቢቦም
     ኪሩብ ብደመና ንዝፋኑ ሒዞም
     ንድንግል ኣብ ማእከል ንሚካኤል ቅድሚት
     ኣእላፍ መላእክት ክሰግዱ ብፍርሃት
     ንዑ ረኣዩ ናይ ሰማይ ድምቀት
     ንዑ ረኣዩ ኣቦ ናይ ሰማያት
     ናይ ስላሴ መንበር ቅዱሳን ከቢቦም
     እናሸብሸብኩ ናይ ሰማይ መላእክት
     ካህናተ ሰማይ ስሉስ ቅዱስ ክብሉ
     ነዚ ዓቢ ክብሪ ክሪኡ ዝተዓደሉ
     በቲ ጽድቂ ስርሖም ኣብ ምድሪ ኣለዉ (2)
     ናይ ቅዱሳን ሕብረት ናይ ቅዱሳን ሃገር
     ክቅደስ ይነብር ናይ ስላሴ ወንበር
     ጽድቅን ለውሃትን ዝተመልኣ ሰማይ
     ኣምላኽ ይሃበና ብትንሳኤ ምርኣይ(2)

     ተመስገን

     ተመስገን (3) ጌታየ
     ምክኣል ስኢነ በዚሑ ሓጥያተይ
     ብኣኻ ኣምላኸይ ተሸፊኑ ጉደይ
     ናብራ መሪሩኒ ፈተና እንተ ኮነ
     ሂወት ከቢዱኒ ምኽኣሉ ስኢነዮ
     ኩሉ ግን ጌታ ጽቡቅ ጌርካዮ
     ኣምላኽ ንውዕለትካ እንታይ ኢለ ክሰምዮ
     ከምቲ ናተይ ሓሳብ እንተዘይ ሰለጠ
     ተመስገን`የ ዝብል ውህበትካ ፈሊጠ
     ጸዊዐ ኣይሓፍርን ይኣምን`የ ጎይታይ
     ኩሉ በኣኻ`ዩ ተቀበል ምስጋናይ
     ኣብ ሓዘን ኣብ ራህዋ ኣብ ሽግር ኣብ ሓጎስ
     ኤልሻዳይ እግዚኣብሄር ዘልኣለም ይወደስ
     ምስጢር ውሽጢ ልበይ ንሱ`የ ዝፈልጥ
     ኣመናይ ሸፊኑ ሂወት ዝለወጠ

     እመ ብርሃን ወድኺ`የ

     እመ ብርሃን ወድኺ`የ ሓልውኒ
     እግዝእትነ ድንግል ማርያም ባርኽኒ
     መሪር ናብራ ሰጊረዮ ብጾሎትኪ
     ድሕነት ዓለም ኣማኑኤል ዝወለድኪ
     ማኣዛኺ ጥዑም ኣምሳል ቀናንሞስ
     ናይ ያእቆብ መሳልል ኣደ ናይ ክርስቶስ
     ክውድሰኺ`የ ብመዝሙር ምስጋና
     እመ ብርሃን ኣደይ ናይ ኤልያስ መና
     በደለይ በዚሑ ጸልሚቱ መንገዲ
     ኣብ ዓለም ክኹብልል ስኢነ ኣባዲ
     ሰባት ገፊዖምኒ ኣበሳይ ጠሚቶም
     ቅረብኒ ድንግል ክዓስለኒ ሰላም
     የብለይን ማርያም ብዘይካኺ ተስፋ
     ክሓዝን ክትክዝ ኣዕንተይ ክነብዓ
     ለዋህ ኢኺ ድንግል ኣይትጨክንለይ
     ንብዓተይ ሪኢኺ ኣደይ ራህርህለይ
     ኣኽሊል ናይ ቅዱሳን ምክንያት ድሕነት ዓለም
     መን ኣሎ ከማኺ ናይ እምነትና ሰላም
     ጠምቲ ብፍቅሪ ንሓጥእ ባርያኪ
     ዘይበቅዕ ክንሰይ ይጽውዕ ንስምኪ
     ዝዘኽተመት ነብሰይ ንዓኪ ረኺባ
     ክትዝምር ጀሚራ መላእክታት ዓጂባ
     ሰይጣን ተሳዒሩ ከይጸገበ ደማ
     ተዋሪዱ ከይዱ በቲ ናትኪ ግርማ

     እመ ብዙሃን

     ለምንልና (3)
     ናይ ኣምላኽ ኣደ
     ድንግል ማርያም ማርያም እህ
     ድንግል ማርያም
     እመ ብዙሃን }2
     ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን
     ናይ ኩላትና ኣደ
     መኽበሪ ሰብ ኢኺ
     ማ እ ከን ለዋት
     ጠበቃ ጥቁዓት
     ተስፋ ናይ ድኻታት }2
     ክብሪ ሎና ጸጋ ሎና ተስፋ ሎና
     ንልማኖኺ
     ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጎመራን
     መድሃኒት ዝሓደገልና
     ይመስገን ጎይታና
     ለምንልና ለምንልና ለምንልና
     ናይ ኣምላኽ ኣደ
     ድንግል ማርያም ማርያም
     ድ ን ግ ል ማርያም
     እመ ብዙሃን።

     ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም

     ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ሎሚ
     ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም እህ
     ብእግዚኣብሄር ብህያው ቃሉ
     ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ሎሚ
     ወድን ጓልን ጌሩ ንዝፈጠሮም
     ደሓር ውን ብቃሉ ሓደ ጌርዎም
     ኣዲኡን ኣቡኡን ወዲ ኣዳም ይገድፍ
     ምስ ሰበይቱ ብሓባር ብሓደ ይተርፍ
     ክልቲኦም ሓደ ስጋ ኮይኖም እዮም ዝነብሩ
     ኢሉ ኣምሂሩ እዩ ጎይታና ብቃሉ
     ሓደ ስጋ እዮም ኣይኮኑን ክልተ
     ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ናይ ሓባር ህይወት
     እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ዘጣመረኩም
     ብዘይረብሕ ነገር ሰብ ኣይፍለይኩም
     ኣርኣያ ክትኮኑ ንካልኦት ኣሕዋትኩም
     ብክርስትና ፍቅሪ ኣምላኽ የጽንዓኩም
     ምንጻፍኩም ውን ብሩኽ መደቀሲኩም ጽሩይ
     ስለ ዝኮነልኩም እንቋዕ ደስ በለኩም
     ዓለም እንክድነቅ ጸላኢ ክሓፍር
     ብሓዘን ብሓጎስ ይሃልኩም ፍቅሪ

     ንምሕጸን ብኣኺ
     ንምሕጸን ብኣኺ (2)
     ብቃል ኪዳንኪ ንምሕጸን ብኣኺ
     ተማህጸነ ብቺ ተማህጸነ ብቺ
     በኪዳንኪ ተማህጸነ ብቺ
     ናይትንቢትፍጻሜ ንምሕጸን ብኣኪ
     ቤተ መቅደስ ክብሪ >>> >>> >>
     ስጋኪ ዝኮነ ናይ ኣምላክ መሕደሪ
     ናይ ኣዳም ሓጢኣት ንምሕጸን በኣኪ
     ፍጹም ዘይለግበኪ >>> >>> >>>
     ንጽህተ ሕልና ውዳሴ ንዓኪ ተማሕጸነ ብቺ
     ካብ ኩለን ኣንስቲ ተማህጸነ ብቺ
     ዝተባረኽኪ ኢኺ >>> >>> >>
     ብምባል ገለጾ ገብርኤል ክብርኺ
     ኤልሳቤጥ ውን በለት ንምሕጸን ብኣኺ
     ኣደ ጎይይታይ ኢኺ>>>>>>>>>>ተማህጸነ ብቺ
     ብመንፈስ ፈሊጣ ንኣምላኽ ምጽዋርኪ ንምሕጸን ብኣኺ
     ከምቲ እንዳ ዴኮማ ንምሕጸን ብኣኺ
     ማልድለይ እኺ
     ብጎደለይ መጼ ባርኽኒ ኢኺ ተማህጸነብቺ
     ወድኺ ጸባኦት ተማህጸነ ብቺ
     ንዓኪ ሂቡና >>>> >>>> >>
     ብኢደ ዮሃንስ ኣደ ክትኮንና>>> >>> >>>
     ስምኪ ዝጸውዑ ተማህጸነ ብቺ
     ካብ ፍጥረታት ኩሉ >>>>
     ብኪዳንኪ ምሕረት ይቅበሉ >>>>>>
     ብኪዳንኪ ድንግል ተማህጸነ ብቺ
     ንምሕጸን ኣለና >>>> >>> >>>
     ንሃገርና ኤርትራ ሰላምኪ ኣውርድላ (ባርክልና ኢኪ) ተማሕጸነ ብቺ

     ኣነ ውን ክውድስ ብምስጋና

     ኣነ ውን ክውድስ ብምስጋና
     ንድንግል ማርያም ብምስጋና
     ምስጋና ኣሎኒ ገና ምስጋና ኣሎኒ ገና
     ንድንግል ማርያም
     ምልእተ ጸጋ ጸዋሪተ መለኮት
     ወላዲተ ኣምላኽ ልእልተ መላእክት
     ኣምላክ እዩ ኮ ተገሊጹ መሲሕ
     ልዕሊ ኣእምሮ ኮይኑ ድንቂ ስራሕ
     ዘደንቅ ስራሕ ዘደንቅ ኣምላክና ሰብ ኮነ
     >> >>> ዘይውሰን ፍጹም ተወሰነ
     >>> >>> ኣብ ድንግል ተረክበ ልደቱ
     >>> >>> ፈጣሪ ኮነ ከም ባረቱ
     እጹብ ግሩም እዩ እቲ ናትኪ ውህበት
     ኣደን ድንግልን ብዘይ ነውሪ ሓጥያት
     ኣነስ ክምሰጥ ሕልናይ ሰቂለ
     ብምስጋናኺ ፈጺሙ ተላዒለ
     ምስጋና ኣሎኒ ፈልፋሊ ከም ዓይኒ ማይ
     >> >>> >>> ፍቅርኪ ዘሕደረለይ
     >>> >>> >>> ኣብ እዝኒ ኣህዛብ ዝበጽሕ
     >>> >>> >>>>በረኸተይ ዘብዝሕ
     ካበይ ኮነለይ ዜናኺ ክነግር
     ቅድስናኺ ብኣፈይ ክምስክር
     ግን ከ ኣይክእሎን በየናይ ልሳነይ
     ንውዳሴኺ ይሓጽረኒ ቃለይ
     ኣንሰ ጽሒፈ ውዳሴኺ እም ኢሃልቀ
     ሶበ ኮነ ጥቀ ዝናመ ከረምት ቀለመ ወሰማይ ረቀ (2)

     ኣዴና ኪዳነ ምህረት

     ኣዴና ኪዳነ ምህረት
     ናይ ዓለም ኩሉ መድሃኒት
     ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህት
     ንስኺ ናይ ኣምላክና ወላዲት
     ኣምላኽና መሪጹኪ ፍልይቲ ጌሩ
     ብዘደንቅ ምስጢሩ ተዋሂዱ
     ብዘደንቅ ምስጢሩ ብዘይ ሕማም ወሊድክዮ
     ኣደ (2) ድንግል ኣደ
     ሓልውና ኣብ ሃይማኖት
     ድንግል ኣዴና ኣደ ብርሃን
     ንጽህተ ንጹሃን ንዓና ኣማልድልና

     ንዘፍቅረኒ ኣምላኽ

     ንዘፍቅረኒ ኣምላኽ ወትሩ ክዝምር እየ
     ናይ ምድሓኑ ጥበብ ብዓይነይ ርእየ`የ
     ናተይ ናይ ቤተይ ርስቲ እግዚኣብሄር ኮይኑለይ
     ነዛ ሚስኪን ገዛይ በረኸት ሂብዋ
     እንታይ ርኢኻ ኢኻ ነዓይ ፈቲካኒ
     ንሞተይ ሞትካለይ ንክብሪ ዘብቅዓካኒ
     ንሚስኪን ኣልዒልካ ሓይልካ ሂብካኒ
     ምስጋና ይኹንካ ልዕል ዘበልካኒ
     ናይ ሂወት ማይ ዓይኒ ኣስቲካኒ ኢኻ
     ምሕረትካ ኣብ ልዕለይ ኣፍሲስካዮ ኢኻ
     ካብ ኣብ ዓለም ጥፍኣት ንስካ ኣውጺእካኒ
     ተመስገን ኣምላከይ ቤትካ ዘርኣኻኒ
     ነቲ ጨናቅ ልበይ ብስራት መሊእካዮ
     ናይሂወተይ ንጉስ ብምንታይ ከመስግኖ
     ካብ ዓለም ፈልዩ ንዓይ ጸዊዑ
     ዝረድኣኒ ኣምላክ ናብ ቤቱ ክኣቱ
     ጸሎተይ ስማዕካ ድሒና ሂወተይ
     ሰላምካ ኣጽኒዒዋ ነዛ ንእሽቶይ ቤተይ
     ሎምስ ተማሂረ እየ ከምዘይገድፍ ጎይታይ
     ክስውዓሉ ክነብር ዝማሬን ዕልልታን
     ሓደራ ድንግል

     ሓደራ ድንግል ንስኺ ኢኺ ዋሕሰይ (2)
     ዘለኒ ፍቅሪ …………………………ንዘለኣለም
     ኣዝዩ ብዙሕ` ዩ >> >> >>
     ፈጺሙ ኣይውሰንን >>
     ኣይንገርን እዩ >>
     ብኣኣ ደስ ይብለኒ >>
     ስማ ና ጸውዓኹ እኔኹ ይነብር (2)
     ንዒ (2) ክብል ...................ንዘለኣለም
     ለይትን መዓልትን > > >> >>
     ንዓይ ቀረባ`ያ >> >> >>
     ኣይትፍለየንን >>> >>> >>>
     ኣመስጊኖማ >>> >>> >>>
     እጹብ ድንቂ ኢሎሞ >>> >>>
     ንክብራ ዝገልጹ ተሳእኑ ቃላት (

     ሓይሊ ብዝህበኒ

     ሓይሊ ብዝህበኒ ክርስቶስ ኩሉ ክክእሎ እየ
     መከራ እንተመጸ ንጽቡቅ እዩ ክሓልፎ እየ
     ፈተና እንተመጸ ውን >> >> >> >>
     ብሰንሰለት ሒዞም እንተደርበዩኒ
     መከራ ኣብዚሖም እንተ ኣጨነቁኒ
     ንጽቡቅ እዩ ሞ ተስፋ ክገብር እየ
     ይኩን ዝበልካዮ ኩሉ ክቅበል እየ
     ትማልን ሎምን ኩሉ ግዜ
     ፍቅርካ ኣይቅየርን ፍልልይ ዘየብልኻ
     ንስምካ ምጽውዕ ሞገስ ውን ኮይንኒ
     ጸላእተይ ፈኪሮም ኣቦይ ከይስዕሩኒ
     መከራይ ጸኒዑ ጉልበተይ ደኺመ
     ሓዘን ከቢቡኒ ተስፋይ እንተጸለመ
     ነገር ይኹን ኣይኩን ክነብር ምሳካ
     ዓድለኒ ፍቅሪ ጎይታይ ብጸጋኻ
     ካብ ሃገር ወጺኤ ኣብዚ ምስዳደይ
     ኣብ ዘይሓልፍ ሃገር ኣርሒቀ ምካደይ
     ንጽቡቅ እዩ ሞ ኣበይ ከይከፍኣኒ
     ፈጺመ ከይጠፍእ ጎይታይ ሃልወኒ

     እግዚኣብሔር ጥዑም ` ዩ

     እግዚኣብሔር ጥዑም ` ዩ
     ኣብ ግዜ መከራ መጸግዕዒ ` ዩ
     ካብ ገነት ተሰጐ ኣዳም ኣቦና
     ሞት ነጊሱ መጸ ኣብ ርእሲ ኩላትና
     ቃል ኪዳን ነገሮ ጎይታ መጽዩ ንከሕውዮ
     ኣብ ግዜ መከራ መጸግዒ ኮኖ
     ኣብርሃም ካብ ካራን ካብ ናይ ኣቡኡ ቤት
     ከንኣን ክኣቱ ክስደድ ብእምነት
     ንዝሃቦ ተስፋ ገለ ከየጉደለ
     ኣብ ግዜ መከራ ንዘርኡ ኣብዝሐ
     ከም ሑጻ ናይ ባሕሪ ንዘርኡ ኣብዝሐ
     ኣብ ሓዘን ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ግዜ
     ንጭንቀይ ዘርሕቅ ` ዩ ናይ ልበይ ትካዜ
     ብሓጎ ብሰላም ንልበይ መሊአ
     እግዚኣብሄር ይመስገን ሓዘነይ ረሲዐ

     ይሓልፍ ኣሎ ዘመነይ
     ይሓልፍ ኣሎ ዘመነይ ተእዛዙ ከይፈጸምኩ
     እዋይ ኣነ (2)
     ምስ ጸውዓኒ እንታይ ክብል’የ ንዓ ኢሉ ናባይ (2)
     ብንእስነተይ ከይሰርሕኩ ብዙሕ ሓሊፉኒ ከይረኣኹ፥
     ካብ ሕጂ ክተግህ ጎይታ ትእዛዝካ ክሕሉ (2)
     በብዕለቱ ዝሓስበሉ ልበይ ኣንጽሃኒ ዝድሕነሉ፥
     ካብ ትእዛዝ ወጺኣ ብምኻን ከይከውን ንከንቱ (2)
     ከየስሕትኩም ተጠንቀቁ እናተማሃርኩም ካብ ቃሉ፡
     ክመጹ እዮም ብስሙ ኣምላኽ ኢና ዝብሉ (2)
     ከከም ግብሩ ንምምራጽ ብግርማ መንግስቱ መጸ፥
     ኣየ ተዓዊቱ ኣብ ቅድሜኡ ፈተና ዝወጸ፥
     ትዕግስቲ ብምሓዝ ኩላትኩም ክሳብ መወዳአታ ሃየ ጽንዑ፥
     ሽዑ ክፍጸም’ዩ ብእኡ ናይ ምድሓን ተግባሩ (2)

     ንቁም በብህላዌነ
     ጽኑ ጽኑ ጽኑ መላኣክ ቅዱስ ገብርኤል (2)
     ንቁም ንቁም ንቁም በለ በብህላዌነ፥
     ቅዱስ ኣማኑኤል መላኣክክቱ ፈጠሩ
     ንገለ ደቓይቕ ካብኦም ተሰወሩ፥
     ኣነ’የ ኣምላኩም ምስ በለ ሳጥናኣኤል፥
     ንቁም (2) ዝብል ኣድሃየ ገብርኤል።
     ክሳብ መወዳእታ ኣምላኹ ኣሚኑ፥
     ገብረኤል ኣፍለጦ ገብርኤል ምኻኑ፥
     ነቲ ትዕብተኛ ሓሶት ዝኣመሉ፥
     ብጽንዓት መከቶ ከይለወጠ ቃሉ።
     መላኣኽ ኣዛርያ መላክ ኣናንያ፥
     ዝጟሃረ ሓዊ ዘጥፍእ መጋርያ፥
     ሚካኣኤል ይመስክር ኩሉ በብሓደ፥
     እሳት ጎልጎል ዱራ ናባይ ከምዝኸደ።
     መልኣኽ ኢዮሉጣ ተከልኪለ ፋና፥
     ምስ ቅድስት ማርያም ናዓ ብደመና፥
     ካብ ባቢሎን ዓለም ካብታ ኣመንዝራ፥
     ሓልወና ቅዱስ ገብርኤል ሓደራ።

     ኣንቲ ኣደ ኣምላኽ
     ኣቲ ኣደ ኣምልኽ መራሒት መንገደይ፥
     ተስፋ ናይ ሂወተይ መፍትሕ ናይ ጭንቀተይ፥
     ኣብ ምድርን ሰማይን ኩሉ ዘኽብረኪ
     ኣነስ ተማሪኸ መጼ ክሰግደልኪ።
     ጭንከተይ ዓዚዙ እነኹ ወድኺ፥
     የዕንተይ ይነብዕ የቃሙት ስእልኺ፥
     ሃንቀው ኢለ ለኹ መጺእኺ ርደእኒ፥
     ድንግል ተስፋ ቅቡጻን ንዒ ባርኽኒ (2)
     ሓጥያተይ ገንፊሉ ኣብ ዓለም ክኹብልል፥
     ኣበሳይ ኣሚነ ናባኺ ክምህለል፥
     ስምኪ ምስ ጸዋዕኩ ኣለኹ በልኒ፥
     ኦ ምለእተ ጸጋ ጾለተይ ስምዕኒ።(2)
     ወድኺ ሃዚልኪ ግብጺ ተሰዲድኪ፥
     ዝንዛሕ ንባዓትኺ ዓቅሊ ተቀኒትኪ፥
     ስደትን መከራን ኩሉ ሰጊርክዮ፥
     ናተይ ተሪፉ’ሎ ኣደይ ደምርዮ። (2)
     መን ኣሎ ንዓኺ ሒዙ ዝሓፈረ፥
     ጟሳ ልበ’የ ኢሉ መዝሙር ዝይዘመረ፥
     ሃሌ ሉያ ክብል ዘለኒ ጎሮሮ፥
     ማርያም (2) ኢለ ሰይጣን ከባርሮ።

     ወዲ ዳዊት
     ወዲ ዳዊት መሓረኒ (2)
     ካብቲ ዕዉር ዓይነይ ዕዉር ልቢ ኣለኒ (2)
     ከምቲ ንናይ ሊድያ ልበይ ኣንጽሃኒ(2)
     እንታይ ትደሊ ኢሉኒ ብርሃን ምስ በልክዎ
     ክርኢ ጀሚረ ዓይነይ ኣብሪህዎ
     ዕዉር ዝነበርኩ ምሉእ መዋእለይ
     ካብ ዝተሸፈኖ ተኸፊቱ ዓይነይ
     ካብ መሃጸን ወላዲት ክወጽእ ኣትሒዘ
     ብርሃን ብዘይ ምርኣይ ክነብዕ ኩሉ ግዜ
     ግዜይ መጺኡ ኣኸለ ጎይታይ በጺሑኒ
     ልመናይ ሰሚዑ በል ርአ ኢሉኒ
     ዘይእዘዝ ልቢ ተሪር ክሳድ ጾይረ
     እልምን ንዓኻ ዓይነይ ኣንቋዕሪረ
     ንዕዉር ኣዒንተይ ከምቲ ዘብርሃካለይ
     ነቲ ዕዉር ልበይ ብቃልካ ኣብርሃለይ ።
     ወረብ
     ለምንልና
     ለምንልና(3) ናይ ኣምላኽ ኣደ (2)
     ድንግል ማርያም (2) እህ
     ድንግል ማርያም እመ ብዙሃን (2)
     ናይ ሓደራ (2) ናይ ቃልኪዳን ናይ ኩላትና ኣደ (2)
     መፍቀሪት ሰብ ኢኺ ማዕኸን ለውሃት እህ
     ጠበቃ ጥቁዓት ልሳን ናይ ድኻታት (2)
     ክብሪ ሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ(2)
     ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጉመራ እህ
     መድሓኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና
     ለምንልና

     መርዓዊ ሰናይ
     መርዓዊ ሰናይ (2)
     ወመርኣቶ ትመስል ጸሓይ

     ስብሃት ለኪ ማርያም
     ስብሃት ለኪ ማርያም ለኣብ መርኣቱ ለወልድ ወላዲቱ (2)
     ለመንፈስ ቅዱስ (4) ታቦቱ ማርያም ድንግል
     ወርቅሰ ብሩር ሃላፊ ውእቱ እምክኡሉ ኪያቺ ይፈቱ(2)

     ከብካብ ኮነ
     ከብካብ ኮነ ወኮነ እሙነ
     ማየ ማየ ረሰየ ወይነ (2)

     ለንስሃ
     ለንስሃ ጽንህኒ ንስቲተ ለንስሃ (2)
     ጽንህኒ ንስቲተ (3) ነንስሃ (2)

     ኩሉ ኮንቱ
     ኩሉ ኮንቱ ኮንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ሃላፊ ውእቱ
     መድሃኔ ኣለም (4) ኣድህነኒ እም ኩሉ ኮንቱ

     ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል
     ምስ ቅዱስ ሚካኤል ወገብርኤል ኣዴና ንዒ ማርያም (2)
     ንዒ ባርክና ከምቶም ኣቦታትና (2) ኣዴና ንዒ ማርያም

     መራሒት መንግስተ ሰማያት

     መራሒት መንግስተ ሰማያት ድንግል ማርያም፡ /፪2/
     ኣድሕንና ንዓና ደቅኪ ካብ ገሃንም/ 4/፬
     ሃሌ ሉያ ለክርስቶስ

     ሃሌ ሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሃት(2)
     ለዘኣብጽሃነ እስከ ዛቲ ሰኣት(4)
     እንዘ ተሃቅፍዮ

     እንዘ ተሃቅፍዮ ለህጻንቺ ንኢ ማርያም /2/
     ንኢ /2/ ንኢ ማርያም ንኢ /2/ ንኢ ማርያም /4/
     ወድኪ ሓቊፍክዮ ኣደ ጎይታና ንዒ ማርያም /2/
     ንዒ/2/ ንዒ ማርያም ነዒ /2/ ንዒ ማርያም
     ኣድህንኒ ሊተ
     ኣድህንኒ ሊተ እስመ ሃልቀ ሄር ወውህደ ሃይማኖት እም ገጸ ምድር /2/
     ማርያም እምነ ፉቁር /4/

     ሙሴኒ ርእያ
     ሙሴኒ ርእያ (2) ሃገር ቅድስት /2/
     - እዝራኒ ተናገራ፡ ተናገራ ዘመራ ዳዊት /2/

     ከመ ጸበል
     ከመ ጸበል ዘንፋስ ዘረውዎ ደብረ ይድረስ (2)
     ለብጹእ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጂዮርጊስ ሰማእት (2)

     ማኣዛ ሰናየ
     ማኣዛ ሰናየ ሰናየ (2) እህ
     ሚካኤል ማኣዛ ሰናይ እህ
     ሚካኤል ሰናየ
     ማርያም
     ማርያም(2) ድንግል ማርያም (2)
     ርህርህተ ህሊና (2) ማርያም (2)

     መድሓኒና ተጠሚቁ
     መድሓኒና ተጠሚቁ ኣብ ዮርዳኖስ ሩባ (2)
     ኣሕዋት ንዑ ንሰላም ንስዓባ (2)
     ዮቤ ሎሚ እየሱስ
     ዮቤ ሎሚ እየሱስ ለእረዳእሁ(2)
     ሁሩ ወመሃሩ ስለ ኣለመ (2) ወንጌል መንግስተ ሰማያት(2)
     ንኣምን ብኣብ
     ንኣምን ብኣብ ወነኣምን ብወልድ ወመንፈስ ቅዱስ (2)
     እመ ማርያም እንዘ ተወልደ ኣፍቅሮተ ኪያሃ (እህ)
     መጽኣ ወልድ (2)
     ማርያም ትኣቢ
     ማርያም ትኣቢ እምኩሉ ፍትረት (2)
     ሂያው እያ እሰቲ መለኮተ (4)
     ወኣንተኑ ህጻን
     ወኣንተኑ ህጻን ነቢየ ልኡል (2)
     ኣርኩ ለመርኣዊ ትሰመይ (2) ነቢየልኡል
     ጼና ኣልባሲሁ
     ጼና ኣልባሲሁ (2) ለገብረመንፈስ ቅዱስ ከመ ጼና ስሂን (2)
     ኣልባሲሁ ዘመለኮት(2) ዘወረደ ውስተ ገነት

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player